Stryking av stamfisk på Grunna... Stryking av stamfisk på Grunna...

  13.10.2018 Kl.14:44
Av Jan Johansen

Rune Pettersen melder om lite fanget gytefisk i år... av ukjent årsak blir det fanget færre for hvert år.Fanget gytefisk
Her ser vi Rune Pettersen med en flott hannfisk

Her sitter Rune og jobber... med Rune Moen som tilskuer
Bilde av strykingen...


Vis alle nyheter