Mjøsa Ørretfestival

Mjøsa Ørretfestival ble første gang arrangert i 1989. Den første konkurransen ble startet med et hagleskudd av Ole Nashoug fra ytterst på Hamar brygge. Arrangementet var et samarbeid mellom ”Operasjon Mjøsørret” og fiskeforeningene i nordlige del av Mjøsa.
Bakgrunnen for denne trollingkonkurransen var et ønske om fokus på de positive sidene ved Mjøsa som ressurs, og som kilde for fiske og annet friluftsliv. Det ble spesielt lagt vekt på å få med fiskeforeningene rundt Mjøsa.
”Operasjon Mjøsørret” ønsket at arrangementet skulle styrke kontakten mellom de forskjellige foreningene. Over tid håpet man at foreningene selv ville ta over arrangementet. Etter 1993 har foreningene selv stått for arrangementet.

Hver forening har ansvaret for å arrangere start og innveiing lokalt. Resultatene samordnes deretter, slik at startstedene konkurrerer med hverandre.
Ansvaret for å være hovedarrangør går på rundgang mellom foreningene. Hovedarrangør står for premieutdelingen.
Antall startende har variert fra rundt 200 til over 300 båter. Mengden ørret som fanges under en konkurranse har variert fra ca. 50 til 200.

Konkurransen er også et element i overvåkingen av ørretbestanden i Mjøsa.
Alle fiskere leverer fangstrapport med opplysninger om innsats(fisketid) og fangst etter konkurransen. Med data fra en lang årrekke vil man kunne se hvordan fiskebestanden utvikler seg.


Fisken på bildet ble tatt i Mjøsa Ørretfestival 29. mai 1999 (Ørretfestivalens 10-årsjubileum) Vekta var på 9,76 kg. Det var nesten 300 deltakende båter. Dette var den største fisken tatt i Ørretfestivalen til da og rekorden sto helt til 2016 før den ble slått...Litt info om årets konkurranse (2018)

Se Plakat (PDF-fil)

Brumunddal & Omegn Sportsfiskerforening står i år som hovedarrangør av Mjøsa Ørretfestival 

Som medarrangører er: 

Hamar Fiskerforening, Moelv & Omegn JFF, Gjøvik Fiskeforening og ØRTK  

Startskuddet går fredag den 1. juni kl 20.00
Fangst må være innveid innen lørdag den 2. juni kl 06.00

Påmelding og deltakeravgift:

Påmelding og startkontingent skjer på de ulike startstedene fra kl 18.00-20.00  
Deltakeravgiften er: Seniorer  kr 250,-      Juniorer   kr 100,-

Premieutdelingen foregår i amfiet nedenfor Sparebank1 Østlandet, Brumunddal lørdag 2. juni kl 14.00

De 25 beste i Seniorklassen og de 5 beste i Juniorklassen vil bli premiert. 
I tillegg premieres Dreggemesteren


Konkurranseregler:

Maksimalt 4 sluker pr. båt. Hver sluk med maks. 4 stk. treblekroker

Kun ørret teller - målt fra snutespiss til ytterste halespiss med utspredt hale minstemål 55 cm 

All innveid fisk merkes m/ hullklipp på gjellelokk, for å forhindre evt. dobbeltveiing / innveiing i flere konkurranser.

Djuprigg og planerboard er tillatt. Vis hensyn ved bruk av planerboard, og kjør ”smalt”( Max 15 m på hver side)

Synlig berusede fiskere diskvalifiseres.

Juks eller forsøk på dette, medfører utestengelse fra alle dregge-konkurranser på Mjøsa i 2 år.

Fartsbegrensning inntil  100 mfra land: Maks. 5 knop.

Kun en påmelding pr. båt.

Ut over dette gjelder offentlige lover og regler for Mjøsa.

Vær obs på Hias arbeid med kloakkledning…

Premier må hentes i forbindelse med premieutdelingen!

Det er påbudt å bruke lanterner i mørket!