Årets Brumundafisker og diplomfisker

Årets Brumundafisker, går i år til to personer, siden disse to klarte kunststykket å få to eksakt like store fisker.
Vi gratulerer Håvard Høisveen og Kristian Aaseth som Årets Brumunddafisker 2017


Årets Brumundafisker tildeles den i foreningen, som får den største ørreten i Brumunda i løpet av året.
Statuett deles ut på påfølgende årsmøte.
Det ble ikke innmeldt noen andre diplomfisker over 2,5 kilo.

1. Håvard Høisveen
3280 gram
31.08.2017

1. Kristian Aaseth
3280 gram
31.08.2017

3.4.

5.


6.


7.


8.


9.


10